Online anmodning

Handelsbetingelser
FrokostOversigten er en online handelsplatform som har til formål, at formidle kontakt mellem kunder og leverandører. Alle aftaler om levering af frokost og catering, som er indgået online via denne platform, foregår direkte mellem kunden og leverandøren, og er underlagt nedenstående handelsbetingelser.

FrokostOversigten ApS kan ikke drages til ansvar eller gøres erstatningsansvarlig i forbindelse med aftaler indgået mellem kunde og leverandør via denne platform.

Alle kunder og leverandører der anvender FrokostOversigten som formidler af frokostordninger, skal acceptere nedenstående handelsbetingelser når der oprettes en bruger på platformen.

Som kunde kan man vælge at bestille online eller tage direkte kontakt til leverandøren.

For bestilling online gælder følgende:


1. Bestilling af frokostordningOnline bestilling af frokost sker på leverandørens køkkenprofil på FrokostOversigten.

Online bestilling er bindende for kunden, hvis leverandøren accepterer bestillingen.


2. Pris på en frokostordning


Alle køkkenprofiler har individuelle frokostpakker. Alle priser er ekskl. moms.

Jeres personlige pris på hhv. frokost og transport beregnes i anmodningsformularen. Som kunde accepterer man prisen når anmodningen gennemføres.

Det er også muligt at kontakte leverandøren, hvis der ønskes et tilbud ud fra et specifikt budget. Skriv "TILBUD ØNSKES" i notefeltet og angiv jeres budget.

Nedjusteres bestillingen efterfølgende med mere end 25 %, bortfalder eventuel mængderabat.

Alle priser på FrokostOversigten er gældende ved levering fra mandag til fredag. Ønsker kunden kun levering på udvalgte dage, beregner leverandøren en pris på baggrund af hvilke dage der skal leveres.

Ønsker kunden leverancen fordelt i flere hold, er leverandøren berettiget til at opkræve et pakkegebyr på 100 kr. pr. dag.


3. Løbetid på en frokostordning


Kunden træffer beslutning om aftalen skal indeholde en slutdato, eller om aftalen skal løbe indtil den opsiges.

Ved aftale med en slutdato, ophører leveringen automatisk og kunden skal ikke foretage sig noget.

Ved løbende aftale skal kunden opsige frokostordningen senest den 20. i indeværende måned, hvor efter aftalen ophører sidste hverdag i efterfølgende måned. Af hensyn til leverandørens mulighed for at tilpasse sin bemanding.

Ved aftale indgået online, skal kunden opsige aftalen online i kundepanelet på FrokostOversigten.


4. Frokostpakkens størrelse og antal af portioner


Det er kundens ansvar at vælge en frokostpakke som passer til medarbejdernes behov. Leverandøren står naturligvis til rådighed med vejledning.

Ved oprettelse af en kundeprofil på FrokostOversigten, skal kunden oplyse et standard portionsantal, så køkkenet ved hvor meget kapacitet der som udgangspunkt skal afsættes til kunden.

Ved bestilling af frokost, anvendes kundens standard portionsantal som udgangspunkt. Anvender Kunden FrokostOversigtens medarbejder-app, bestiller systemet automatisk til det antal aktive medarbejdere, som er oprettet på medarbejder-listen.

Anvender Kunden ikke medarbejder-app, kan standard antallet ændres manuelt i forbindelse med en aktuel bestilling.

Portionsantal kan justeres 2 hverdage før, inden kl. 10.00 - for at undgå madspild.

Ved akut behov for ekstrabestilling, kan kunden kontakte leverandøren.

Portionsantal ændres i FrokostOversigtens kundepanel, via medarbejder-app eller evt. via leverandørens egen kundeportal.


5. Nedjustering på mere end 25 % og afbestilling


Nedjusteres bestillingen med mere end 25 % eller afbestilles frokostordningen, bortfalder eventuel mængderabat.


6. Specifikke ønsker til frokostordningenKunden oplyser om specifikke ønsker til fx vegetar, glutenfri etc. i kundepanelet eller via medarbejder-app hvor hver enkelt medarbejder selv har adgang til systemet.

Tilpasning skal foretages med et varsel på senest 2 hverdage inden kl. 10.00.


7. Ekstrabestillinger som mødeforplejning, frugt etc.


Leverandøren tilbyder forskellige muligheder for ekstrabestillinger.

Ekstra bestillinger skal være foretaget senest kl. 12.00 to hverdage før den ønskede levering.

Retningslinjerne for afbestilling af ekstra bestillinger fastsættes af den enkelte leverandør.


8. Betaling, fakturering mv.


Betaling skal ske til leverandørens konto.

Kunden er forpligtet til at kontrollere følgesedler og/eller fakturaer, og gøre leverandøren opmærksom på eventuelle uoverensstemmelser uden ugrundet ophold.

Leverandøren beslutter om fakturering skal ske ugentligt, sidste hverdag i måneden eller efter sidste leveringsdag.

Der faktureres bagudrettet og betaling skal ske netto kontant 8 dage med mindre andet er skriftligt aftalt.

Ønsker kunden fakturaen fordelt mellem flere virksomheder, er leverandøren berettiget til at opkræve et faktureringsgebyr på 50 kr. pr. faktura.

Ved for sen betaling tillægges rykkergebyr kr. 150,00 og 2 % i rente pr. påbegyndt måned.


9. Forsinkelse


Forsinkelse som skyldes trafikale udfordringer som fx ulykke, vejspærring, rutine-kontroller og lign. betragtes som undskyldelig forsinkelse.

Forsinkelse som skyldes strømafbrydelse, vareforsinkelse, ulykke og lign. betragtes som undskyldelig forsinkelse.

Leverancen er forsinket hvis den ikke er kommet frem, senest 15 min. efter tidspunktet for seneste levering.

Informerer leverandøren ikke kunden om forsinkelsen, afregnes der ikke for transport, med mindre forsinkelsen skyldes kundens adgangsforhold.

Er leverancen forsinket mere end 45 min. uanfægtet information herom, afregnes der ikke for transport, med mindre forsinkelsen skyldes kundens adgangsforhold.


10. Mangler i leverancen


Ofte kan de fleste leveringsfejl reddes ved hurtig kommunikation.

Kunden skal derfor straks ved modtagelsen, kontrollere om leverancen er korrekt og gøre leverandøren opmærksom på eventuelle mangler med det samme.

Såfremt leverandøren vurderer at det ikke er muligt, at udbedre fejlen inden for rimelig tid, vil kunden blive krediteret for det manglende i leverancen.


11. Håndtering af frokosten og service


Kunden håndterer selv opsætning og afrydning af maden.

Efter frokost skylles brugt service af, hvilket er et krav fra Levnedsmiddelstyrelsen. Servicen medtages af leverandørens chauffør ved næste levering af frokost.

Såfremt kunden sender service retur som ikke er skyllet af, faktureres et gebyr på 250 kr. eks. moms.

Såfremt service ødelægges eller bortkommer hos kunden faktureres dette til indkøbspris.

Kunden skal pakke brugt service forsvarligt, således at der ikke sker skade på fade, skåle mv. under transport.

Kunden faktureres et gebyr for ompakning på 250 kr. såfremt chaufføren vurderer at den brugte service ikke kan transporteres forsvarligt.12. Ansvar og misligholdelse


Leverandøren forpligter sig til at sørge for at transporten af maden finder sted, så kunden kan forvente at 3-timersreglen tidligst udløber kl. 12.45.

Leverandøren forpligter sig til at videreformidle evt. tilbagekaldelse af fødevarer uden unødigt ophold.

Leverandøren bekræfter ved oprettelsen af en køkkenprofil på FrokostOversigten, at virksomheden drives på lovlig vis, og med alle krævede tilladelser og forsikringer.

Ved manglende betaling mister kunden retten til levering af frokost med øjeblikkelig virkning. Leverandøren har ret til erstatning for det tab leverandøren måtte lide som følge af kundens misligholdelse.

Leverandøren skal til hver en tid leve op til fødevarekontrollens forskrifter og overholde alle regler i fødevarelovgivningen. Hvis dette ikke sker, betragtes det som misligholdelse.

Kommer en af aftalens parterne under administration, betalingsstandsning eller konkurs, betragtes en sådan situation som en væsentlig øget risiko for misligholdelse.

Ved misligholdelse kan aftalen kan bringes ophør med øjeblikkelig virkning.


13. Erstatningsansvar


Erstatningsansvar under denne aftale er underlagt dansk rets almindelige regler, idet ingen af parterne er ansvarlige for indirekte tab, herunder driftstab, mistet omsætning eller andre indirekte tab.


14. Tvister


Alle aftaler indgået mellem kunden og leverandøren er underlagt dansk ret. Enhver tvist mellem aftalens parter, der måtte udspringe af indgåede aftaler og fortolkning heraf, som ikke kan løses forligsmæssigt skal behandles ved byretten, hvor leverandøren har hjemting, som første instans.