Frokostordning til Kontorfællesskaber

Hvordan opretter man et kontorfællesskab?

I skal beslutte hvilket firma, og hvem der vil påtage sig opgaven som kontaktperson for frokostordningen og herefter oprettes en kundeprofil.

Det kan også være udlejer af kontorfaciliteterne der oprettes som kontoindehaver af kundeprofilen, med en udvalgt kontaktperson som administrer frokostordningen.

Med FrokostOversigten's medarbejder-app er det meget let at være frokostansvarlig for et kontorfællesskab, da alle tilmeldinger og ændringer foretages direkte i systemet af hver enkelt medarbejer.

Ved oprettelsen af jeres kundeprofil skal I skal oplyse et samlet standard portionsantal så leverandørene ved, hvor meget af køkkenets kapacitet der som udgangspunkt skal afsættes til jeres kontorfællessab.

Hvordan bestiller man frokost til et kontorfællesskab?

Den person der har påtaget sig rollen som ansvarlig for kontorfællesskabets frokostordning, udvælger et køkken og foretager en bestilling via kundeprofilen

Det er ikke nødvendigt at indsamle tilmeldinger hver gang der skal bestilles frokost. Systemet tilpasser automatisk jeres standard portionsantal til det antal af medarbejdere der er tilknyttet systemet.

Herefter kan medarbejderene hos de forskellige virksomheder efterfølgende selv foretage ændringer via medarbejder-appen

I kan printe en liste som viser dagens tilmeldinger, så I ved hvor mange medarbejdere fra hvert firma der er tilmeldt dagens frokost, og hvem der fx har bestilt vegetarmad etc.

Hvordan afregnes et kontorfællesskab?

Hvis I ønsker at køkkenet sender en faktura til hvert enkelt firma, skal I blot informere leverandøren herom. I kan også selv printe en liste over hvem der har tilmeldt sig på hvilke dage, og på den måde fordele regningen mellem de firmaer der deltager i frokostordningen.