Ændringer, afbestilling og opsigelse


Ændringer i antal af portioner

Det er muligt at nedjustere jeres portionsantal med 25 %.

I kan opjustere jeres portionsantal uden begrænsning.

Af hensyn til madspild og planlægning af produktionen, skal ændringer ske

SENEST KL. 10.00 - 2 HVERDAGE FØR LEVERING

Ændringer foretages i jeres kundepanel.

Anvender I medarbejder-appen lukker systemet automatisk for nedjustering, når 25 % af jeres medarbejdere har afbestilt frokosten.


Afbestilling af frokost

Det er kun muligt at afbestille frokosten hvis I har valgt en frokostordning uden automatisk udløbsdato.

Ved aftaler uden automatisk udløbsdato, er det muligt at sætte frokostordningen i bero eller nedjustere med mere end 25 %

Af hensyn til bemanding i køkkenet skal større ændringer ske

SENEST KL. 10.00 - 15 HVERDAGE FØR LEVERING.


Opsigelsesvarsel

Har I bestilt en frokostordning med en slutdato, ophører leveringen automatisk den sidste dag og I skal ikke foretage jer noget.

Ved aftaler uden automatisk udløbsdato, skal I opsige frokostordningen senest den 20. i indeværende månded, hvor efter aftalen ophører den sidste hverdag i efterfølgende måned. Af hensyn til leverandørens mulighed for at tilpasse sin bemanding.

I opsiger jeres aftale i jeres kundepanel ved at trykke på "Opsig aftale" knappen.

Det er ikke muligt at sætte frokostordningen i bero eller nedjustere med mere end 25 % i opsigelsesperioden.